Cene usluga

Cene su izuzetno konkurentne, tim više, što preduzetnik nije u PDV sistemu. Visina cene zavisi od:

  • vrste traženog strateškog dokumenta (plana)
  • broja angažovanih stručnjaka pri konsaltingu i treningu
  • broja ukupnih radnih sati
  • broja osoba obuhvaćenih treningom
  • dužine ukupnog trajanja obuke (ad hoc ili dugoročna saradnja)
 • lokacije naručioca usluge

Fleksibilne i raznovrsne metode i uslovi plaćanja obuhvataju:

- faktura
- čekovi
- kreditne i platne kartice
- u ratama
- kompenzacije i sl.

sr_RSSR