Direktor Agencije dr menadžmenta i biznisa Branko Krasojević je licencirani stručni konsultant od strane državne Agencije za regionalni razvoj. Sa timom iskusnih turističkih stručnjaka različitih profila, rešava probleme, prenоsi iskustva i znanja i poslovno povezuje. Neizlečivo je posvećen, zaražen i opsednut turizmom. Poslovno je veoma iskusan i nepredvidiv.

Već po završenoj osnovnoj školi opredelio se za turizam i ostao mu trajno veran. U turizmu je radio skoro sve.  Bio je:

  • profesionalni licencirani turistički vodič i VIP pratilac u zemlji i inostranstvu
  • šef odeljenja Evrope u JTP „Putnik“
  • generalni direktor „Jolly toursa“
  • direktor turizma Mag Travel
  • vođa projekta u agenciji Passport Zepter
  • osnivač i direktor Magelan travel & trade, prvog turoperatora u Srbiji sa uvedenim sistemom kvaliteta za turističko posredovanje ISO 9002
  • počasni predsednik najveće svetske kompanije za poslovna putovanja – Business Travel International (BTI) za SCG
  • viši savetnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga i Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektora za turizam, Vlade Republike Srbije
  • generalni direktor ATD „Putnik“
  • pomoćnik direktora za stručnu praksu Visoke turističke škole strukovnih studija i rukovodilac Trening centra.

Govori engleski i nemački jezik. Predavao je na mnogim skupovima, školama i kursevima i objavio veći broj stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Posetio je preko 100 zemalja sveta na svim kontinentima, osim Australije. Prenosi studentima i kolegama, praktična znanja stečena radom u struci, u velikim, srednjim i malim turističkim preduzećima u društvenom, državnom  i privatnom sektoru i državnoj upravi.

Bio je osnivač i član mnogih strukovnih udruženja i organizacija. Između ostalog:

- Predsednik Upravnog odbora  YUTA  (Udruženje turističkih agencija Jugoslavije/SCG)

- Predsednik odbora za ugostiteljstvo i turizam Unije poslodavaca SCG

- Predsednik ROTARI kluba Beograd 2002 – 2003

- Osnivač i predsednik SKAL kluba Beograd (Svetsko udruženje turističkih profesionalaca)

- Osnivač i član BAFTAA (Asocijacija udruženja turističkih agencija Balkana)

- Podpredsednik SACEN (Centar za unapređenje ugostiteljstva i turizma)

- Podpredsednik Ferijalnog saveza SCG

- Član Skupštine Privrednih komora Beograda, Srbije i Jugoslavije

- Član Upravnog odbora srednje Ugostiteljsko-turističke škole Beograd

- Član savetodavnog tima, AMADEUS SCG

- Član ekspertskog tima Univerziteta Singidunum, Fakulteta za turistički i hotelijerski
menadžment

- Član Upravnog Odbora Visoke Turističke škole strukovnih studija, Beograd

- Predsednik Udruženja turizmologa Srbije

- Ekspert za analizu Strategije razvoja turizma Srbije tokom 2011

Ubeđen je u uspeh i dug život Agencije „Savetnik u turizmu“.

sr_RSSR