Reference

- Ekspert za analizu Strategije razvoja turizma Republike Srbije i izvođenje treninga budućih eksperata u turizmu Srbije za kompaniju HD European Consulting Group iz Beograda 2011/12.

- Obuka turističkih vodiča, pratilaca i animatora širom Srbije (Novi Sad, Kopaonik, Aranđelovac, Raška, Čačak, Zaječar, Niš, Novi Pazar, Tutin, Knjaževac...) za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence u organizaciji YUTA, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, "Academia Homo Turisticus" iz Niša i samostalno. Od 2012. do sada.

- Konsultantske usluge za 12 turističkih agencija - organizatora putovanja i pet posrednika, pri njihovom osnivanju i unapređenju poslovanja. Od 2012. do sada.

- Osmišljavanje, priprema i organizacija promotivnog nastupa na Sajmovima turizma, Sajmovima vina i Sajmu etno hrane i pića, za više turističkih agencija, Visoku turističku školu strukovnih studija i Kancelariju za KiM. Od 2012 do sada.

Izrada Biznis plana i konsultantske usluge za pripremu, otvaranje i poslovanje hotela "Premier Aqua" sa 5* u Vrdniku (Fruška gora) za kompaniju Promont Group D.O.O. Novi Sad 2012/13.

- Obuka za rad u turizmu u Travel Školi i "online"  Školi turizma Travel magazina za kompaniju Duke&Peterson D.O.O. Beograd. 2009 - 2013

- Izrada strateškog dokumenta "Analiza potencijala za održivi turizam sa biznis planom i akcionim planom Nacionalnog Parka Đerdap" 2014. 

- Izrada Priručnika za eko turističke vodiče NP Parka Đerdap 2014.

- Obuka eko turističkih vodiča Nacionalnog Parka Đerdap 2014.

- Edukacija seoskih domaćina u turizmu radi pokretanja poslovanja ili unapređenja usluga smeštaja i ishrane, posredstvom PKS, Instituta za primenu nauke u poljoprivredi Republike Srbije i samostalno. Od 2014 do sada.

- Učešće u projektu "Razvoj privatnih muzeja i kolekcija u Srbiji" podržanog od Švajcarske agencije za saradnju – SDC. 2015

- Obuka u okviru projekta ekonomsko osnaživanje žena, Evropske unije i Vlade Švajcarske, preko Programa evropskog partnerstva, u opštini Raška. 2015.

- Rukovođenje projektom "Obnova banje Banjska" (opština Zvečan) pod marketinškim imenom "Rajska banja" 2015 -2020.

- Konsultantske usluge za hotele "City Savoy" 4* u Beogradu i "Anđelika" 3* u Kragujevcu. 2016.

- Konsultant UNDP (United Nations Development Programme in Serbia) i saradnik Agencije za upravljanje lukama Republike Srbije na projektu "Lokalni razvoj istočne Srbije kroz povećanje turističkog prometa" 2017.

- Trener na Projektu Project “Carpathians Connects” interreg – IPA cross-border cooperation Romania – Serbia programme 2018. Naručilac: RARIS

- Trener na Projektu “AD-VISION” u okviru Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2018 Interreg – IPA cross-border cooperation Bulgaria – Serbia programme. Naručilac: RARIS

- Izrada štampanih turističkih vodiča Kosovo i Metohija (Kulturna baština pod UNESCO zaštitom, Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Štrpce/Brezovica, Orahovac/Velika Hoča, Leposavić, Kosovsko Pomoravlje). Naručilac: Kancelarija za KiM Vlade Republike Srbije 2018/19

- Rad u okviru Interreg Danube Transnational Programme (New Generations Skills), na izradi "Local Action Plan 2018-2019".

-  Rad na GIZ projektu "Programme migration for development" - instrukcije i saveti trenerima iz Nacionalne Službe Zapošljavanja Srbije u vezi sa sticanjem i razvojem prezentacionih i interpretatorskih veština pri Programu obuke "Put do uspešnog preduzentnika" 2018/19.

- Učešće u pripremi Programa razvoja turizma Novog Sada 2018-2022 u delu "pravno regulatorni okvir".

- Izrada Akcionog plana programa razvoja turizma Novog Sada 2018 - 2022.

- Izrada Strategije razvoja ruralnog turizma Crne Gore 2018 – 2023  podizvođač u delu "pravno regulatorni okvir i tekući trendovi".

- Rad na Projektu unapređenja poslovanja MSP zemalja Zapadnog Balkana, kao podizvođač kompanije Ernst & Young d.o.o. Beograd za potrebe EBRD - Evropske banke za obnovu i razvoj 2019. 

- Rad na Projektu: Multisektorski program - Povećanje vidljivosti, obima i kvaliteta usluga na putničkim pristaništima na Dunavu "PROBUDI DUNAV" 2019. za Agenciju za upravljanje lukama Republike Srbije

- Izrada biznis plana i konsultantske usluge za In house receptivnu turističku agenciju "HUMA TRAVEL& CONCIERGE" pri hotelu Huma Kotor Bay 5* u Dobroti kod Kotora 2019.

- Trener na EU projektu “Mladi u turističkoj industriji”. Obuke u Čačku, Raškoj, Somboru, Nišu i Beogradu. (februar-jul 2020). Naručilac: “Srbija za mlade” i “Turistička prizma”.

- Izrada studije “Uticaj Covid-19 na sektor turizma u Republici Srbiji” jul-avgust 2020. Naručilac: Program ujedinjenih nacija za razvoj - UNDP Srbija.

- Obuke turističkih agencija i hotelijera u Banja Luci. Septembar/ oktobar 2020

- Program razvoja turizma Grada Beograda sa Akcionim planom 2020-2025 podizvođač u delu "Pravno regulatorni okvir i tekući trendovi". Naručilac: Grad Beograd

- Izrada Programa razvoja turizma za jedinice lokalnih samouprava (gradova i opština) i turističkih organizacija (Topola/Oplenac 2017, Bela Palanka 2017, Pirot 2017 i Sombor 2018, Jošanička Banja 2018, Vlasotince 2018, Loznica 2018, Osečina 2019, Trgovište 2020, Leskovac 2020, Dimitrovgrad 2021.) i na Kosovu i Metohiji (Gračanica, Leposavić, Zvečan, Banjska, Velika Hoča, Štrpce/Brezovica, Kosovska Mitrovica, Kosovsko Pomoravlje).

- Obuka u oblasti ruralnog i seoskog turizma u brdsko planinskom području u Prizrenu i Peći. GIZ Kosovo, oktobar 2020 

- Konsultant hotela 4* Gorski SPA na Kopaoniku, februar - maj 2021. Naručilac: Peritum consulting d.o.o. Beograd

- Obuka turističkih agencija u YUTA na temu zaštite potrošača u turizmu vezano za COVID 19; mart - maj 2021

- Obuka "Razvoj proizvoda ruralnog i seoskog turizma i poboljšanje ponude privatnog smeštaja na prostoru grada Leskovca". april 2021. Naručilac: Grad Leskovac

 - Obuka turističkih agencija u YUTA na temu Zakona o zaštiti potrošača vezano za pandemiju Covid-19. 2020/21 

- Veliki broj gostovanja i intervjua na domaćih i stranim TV kanalima, radio emisijama, štampanim i elektronskim medijima, okruglim stolovima, forumima i slično.

- Izuzetno dobre poslovne veze u struci, naročito sa ex YU i balkanskim zemljama.

- Odlična saradnja sa strukovnim udruženima (YUTA, ATAS, ANTAS, HORES, SACEN, FIJET, Udruženje banja Srbije, Udruženje turističkih vodiča Beograda i Srbije, Udruženje "Mladi za turizam" "Susreti organizatora manifestacija"...), Turističkom organizacijom Srbije, Turističkom organizacijom Beograda i mnogim lokalnim turističkim organizacijama, Unijom poslodavaca Srbije, Privrednim komorama Srbije i Beograda itd.

POSLOVI U TOKU:

- Izrada Programa razvoja turizma sa akcionim planom opštine Dimitrovgrad 2022-2025

-Usluge konsaltinga za hotel u izgradnji na Torniku - Zlatibor

 

 

sr_RSSR