Trening poslovnih veština

ŠTA JE TRENING POSLOVNIH VEŠTINA I ČEMU SLUŽI?

Osnovne karakteristike treninga:

 1. Motivisanost – zaposlenima se tumači svrha i značaj obuke, sa uverenjem da imaju sposobnosti da je prihvate i primene.
 2. Interaktivnost – zaposleni su aktivno uključeni u proces prenosa iskustva. Obuka integriše aktivnosti kroz koje se zaposleni aktivno uključuju u proces učenja.
 3. Pružanje podrške – zaposleni stiču pozitivan stav prolazeći kroz iskustvo učenja i uverenja u uspešnost obuke.

Sadržaj treninga poslovnih veština:

  1. Vežbe u grupi (ankete, procene, igre …)
  2. „Brainstorming“  (diskusije za i protiv)
  3. Timske aktivnosti (analize, takmičenja, igre …)
  4. Igranje uloga (nabavka, prodaja, pregovaranje …)
  5. „Case study“ (gostovanje lidera profesije - studije slučaja)
  6. Simulacije (nezadovoljni klijenti, neuspeli projekti…)
  7. Provera novostečenih znanja (formulari i primeri)

Trening prilagođen pojedinačnom klijentu

Trening je prilagođen poslovnim potrebama i posebnim zahtevima naručioca usluge. Plan i program treninga se izrađuje po snimljenom stanju i analizi poslovnih potreba. Realizuje se u formi interaktivne radionice obukom zaposlenih u korišćenju praktičnih poslovnih alata. Treninzi se obavljaju modularno, za različite oblasti kroz jedan ili više modula (2 x 45 minuta). Izvode se metodom aktivnog učenja, praktičnim primerima, analizama studija slučajeva, uz pomoć formulara, anketa i edukativnih igara.

Standardni sadržaj treninga

 • Poslovni ciljevi
 • Poslovna strategija
 • Ciljevi prodaje i vremenski rokovi ostvarenja
 • Organizacija prodaje i prodajne aktivnosti
 • Parametri rezultata prodaje
 • Profil korisnika usluge
 • Tržišne informacije
 • Konkurentnost
 • Upravljanje ciljnim grupama
 • Rad sa korisnicima usluga (custumer service)
 • Veštine prodaje
 • Praćenje i izveštaj rezultata prodaje
 • SWOT analiza prodaje
 • Marketing strategija
 • Plan i ciljevi prodaje
 • Zadržavanje starih i sticanje novih korisnika usluga
 • Programi lojalnosti korisnika usluga
 • Praćenje i analiza rezultata prodaje
 • Organizacija prodaje
 • Merenje uspešnosti ciljeva prodaje
 • Podrška prodaji
 • Izrada akcionih planova

Osim standardnih sadržaja treninga, ponuda se proširuje i na druge oblasti u skladu sa specifičnim potrebama organizatora putovanja i turističkih agencija.

Neki predlozi edukacionih modula za unapređenje različitih oblasti rada:

 • motivacija
 • komunikacija
 • pregovaranje
 • timski rad
 • organizacija rada
 • primena procedura
 • upravljanje vremenom
 • veštine prezentacije
 • upravljanje promenama
 • inoviranje
 • upravljanje projektima
 • internet poslovanje
 • upravljanje rizikom
 • odnos prema korisniku usluge

Primer:  Cilj treninga za zaposlene u prodaji:

 • kreiranje konkretnog plana prodaje zajedničkim radom zaposlenih u prodaji
 • snimanje stanja, određivanje ciljeva i načina ostvarenja u prodaji
 • uspostavljanje profitabilnog sistema organizacije i upravljanja prodajom
 • prenošenje alata za merenje, analiziranje i unapređenje prodaje
 • unapređenje prodaje i održavanje kvalitetnih odnosa sa korisnicima usluga putem programa lojalnosti

Trajanje treninga je 3 radna dana (18 časova)

Comments are closed.

sr_RSSR