Kao odgovor na pogoršane opšte uslove poslovanja, u Beogradu je 2009. godine osnovana preduzetnička specijalizovana Agencija za konsalting i menadžment „SAVETNIK U TURIZMU“.

S obzirom da u Srbiji postoji potreba za dualnim obrazovanjem, odnosno sticanjem teorijskih, a naročito praktičnih znanja, putem obuke nezaposlenih, zaposlenih i poslodavaca kako bi ovladali veštinama upravljanja i rukovođenja savremenog poslovanja u turizmu i ugostiteljstvu, započelo se sa intenzivnim radom. U smislu zadovoljenja ovih potreba, izrađuju se programi razvoja turizma, studije izvodljivosti, poslovni planovi i pružaju usluge konsaltinga, treninga i obuke uz pomoć praktičnih poslovnih alata za potrebe svakodnevnog poslovanja ili konkretnih projekata. Nakon usaglašenog plana rada, sprovode se programi unapređenja znanja i veština koji utiču na povećanje profitabilnosti. Ova funkcionalna znanja omogućavaju primenu teorije u praksi i unapređuju konkurentnost pojedinca i organizacija.

Primarni cilj je da se lokalnim samoupravama, lokalnim i regionalnim turističkim organizacijama, odnosno, destinacijskim menadžment organizacijama, turističkim agencijama - organizatorima putovanja i posrednicima, hotelijerima i restoraterima, optimalnim strategijama, taktikama i obukama, osigura kontinuirano povećanje prihoda i smanjenje troškova, uz poboljšanje efektivnosti i efikasnosti u svim fazama poslovanja. Ostali ciljevi se odnose na brzo i fleksibilno prilagođavanje krupnim promenama na turističkom tržištu, unapređenje kvaliteta usluga i anticipativni pristup turističkoj tražnji.

01/

Usluge
Usluge se u najširem smislu sastoje iz konsaltinga i treninga. One podrazumevaju prenos praktičnih veština, relevantnog znanja i savremenih iskustava koja se svakodnevnim korišćenjem unapređuju.

02/

Poslovni i marketing konsalting
Poslovni i marketing konsalting podrazumeva izgradu poslovnih planova u cilju veće profitabilnosti poslovanja.

03/

Trening poslovnih veština
Trening je prilagođen poslovnim potrebama i posebnim zahtevima naručioca usluge. Plan i program treninga se izrađuje po snimljenom stanju i analizi poslovnih potreba u usaglašava sa naručiocem posla.

04/

Šta je Konsalting?
Konsalting je poslovna aktivnost kojom se obezbeđuju stručne preporuke i saveti, uz finansijsku nadoknadu u cilju rešavanja konkretnih problema u okviru određene oblasti poslovanja.

sr_RSSR