Usluge

Usluge se prvenstveno sastoje u profesionalnoj izradi strateških dokumenata u turizmu i ugostiteljstvu - strategija i programa razvoja, studija izvodljivosti, biznis, marketing i akcionih planova. U dokumentima se akcenat stavlja i na osnaživanje i zapošljavanje mladih i kreativne industrije.
Putem konsaltinga i treninga, prenose se funkcionalna znanja, praktične veštine i savremena iskustava koja se kroz svakodnevno korišćenje unapređuju. Po snimanju tekućeg stanja i analizi prioritetnih poslovnih potreba naručioca usluga, daju se stručni saveti i organizuju treninzi i interaktivne radionice kroz ogledne primere, studije slučajeva, ankete, simulacije poslovnih situacija i sl. Zatim se na bazi evaluacije i dobijenih rezultata pripremaju izveštaji sa preporukama za unapređenje poslovanja.

Nakon upoznavanja sa specifičnostima i problematikom poslovanja svakog pojedinačnog pravnog subjekta (lokalnih samouprava, turističkih (TO) i destinacijskih menadžment organizacija (DMO), smeštajnih i ugostiteljskih objekata, turističkih agencija i drugih), istražuje se, analizira i predlaže originalno optimalno rešenje uz zajedničko sprovođenje dogovorenih ciljeva. To između ostalog najčešće uključuje:

 • vođenje, pripremu, osnivanje i poboljšanje rada lokalnih i regionalnih TO i DMO, turističkih agencija, smeštajnih i ugostiteljskih objekta itd.
 • unapređivanje organizacije rada u cilju povećanja profitabilnosti
 • izradu strateških poslovnih, marketing i akcionih planova
 • rešavanje internih i eksternih poslovnih problema
 • prenos (transfer) poslovnih veština
 • razvoj i unapređenje prodaje
 • pripremu i sprovođenje kriznog menadžmenta
 • medijaciju i arbitražu
 • poslovno povezivanje (networking)
 • predloge i uvođenje inovacija u poslovanje
 • specijalizaciju i integraciju poslovanja
 • posredovanje pri zapošljavanju menadžera u turizmu i ugostiteljstvu.

Sve aktivnosti se realizuju po fazama, u dogovorenim vremenskim okvirima, po dogovorenim cenama.

 

 • Konsalting

  ŠTA JE KONSALTING? Konsalting je poslovna aktivnost kojom se obezbeđuju stručne preporuke i saveti, uz određenu finansijsku nadoknadu u cilju rešavanja konkretnih problema u okviru…

  Opširnije
 • Trening poslovnih veština

  ŠTA JE TRENING POSLOVNIH VEŠTINA I ČEMU SLUŽI? Osnovne karakteristike treninga: Motivisanost – zaposlenima se tumači svrha i značaj obuke, sa uverenjem da imaju sposobnosti…

  Opširnije
 • Poslovni i marketing konsalting

  Poslovni i Marketing konsalting organizatora putovanja i turističkih agencija Poslovni i marketing konsalting podrazumeva izgradnju visoko kvalitetnih poslovnih planova u cilju veće profitabilnosti poslovanja. Zaposleni…

  Opširnije