Reference

- Učešće u pripremi Programa razvoja turizma Novog Sada 2018-2022 u delu "pravno regulatorni okvir".

- Konsultant UNDP (United Nations Development Programme in Serbia) i saradnik Agencije za upravljanje lukama Republike Srbije na projektu "Lokalni razvoj istočne Srbije kroz povećanje turističkog prometa".

- Izrada Programa razvoja turizma za jedinice lokalnih samouprava i turističkih organizacija u Srbiji (Topola/Oplenac, Bela Palanka, Pirot i Sombor), odnosno Kosovu i Metohiji (Gračanica, Leposavić, Zvečan, Banjska, Velika Hoča).

- Edukacija seoskih domaćina u turizmu radi pokretanja poslovanja ili unapređenja usluga smeštaja i ishrane, posredstvom Privredne komore Srbije, instituta za primenu nauke u poljoprivredi Republike Srbije i samostalno.

- Konsultantske usluge za 10 turističkih agencija - organizatora putovanja i tri posrednika, pri njihovom osnivanju i unapređenju poslovanja.

- Ekspert za analizu Strategije razvoja turizma Republike Srbije i izvođenje treninga budućih eksperata u turizmu Srbije za kompaniju HD European Consulting Group iz Beograda.

- Izrada strateškog dokumenta "Analiza potencijala za održivi turizam sa biznis planom i akcionim planom Nacionalnog Parka Đerdap".

- Izrada Priručnika za eko turističke vodiče Nacionalnog Parka Đerdap.

- Obuka eko turističkih vodiča Nacionalnog Parka Đerdap.

- Obuka turističkih vodiča, pratilaca i animatora širom Srbije (Novi Sad, Kopaonik, Aranđelovac, Raška, Čačak, Zaječar, Niš, Novi Pazar, Tutin, Knjaževac...) za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence u organizaciji YUTA, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, "Academia Homo Turisticus" iz Niša i samostalno.

Izrada Biznis plana i konsultantske usluge za pripremu, otvaranje i poslovanje hotela "Premier Aqua" sa 5* u Vrdniku (Fruška gora) za kompaniju Promont Group D.O.O. Novi Sad.

- Učešće u projektu "Razvoj privatnih muzeja i kolekcija u Srbiji" podržanog od Švajcarske agencije za saradnju – SDC

- Obuka u okviru projekta ekonomsko osnaživanje žena, Evropske unije i Vlade Švajcarske, preko Programa evropskog partnerstva, u opštini Raška.

- Konsultantske usluge za hotele "City Savoy" sa 4* u Beogradu i "Anđelika"sa 3* u Kragujevcu

- Osmišljavanje, priprema i organizacija promotivnog nastupa na Sajmovima turizma, Sajmovima vina i Sajmu etno hrane i pića, za više turističkih agencija, Visoku turističku školu strukovnih studija i Kancelariju za KiM.

- Obuka za rad u turizmu u Travel Školi i "online"  Školi turizma Travel magazina za kompaniju Duke&Peterson D.O.O. Beograd.

- Višegodišnja istraživanja u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u cilju njegove komercijalizacije u turizmu Srbije

- Rukovođenje projektom "Obnova banje Banjska" (opština Zvečan) pod marketinškim imenom "Rajska banja"

- Veliki broj gostovanja i intervjua na domaćih i stranim TV kanalima, radio emisijama, štampanim i elektronskim medijima, okruglim stolovima, forumima, savetovanima i slično.

- Izuzetno dobre poslovne veze u struci, naročito sa ex YU i drugim balkanskim zemljama.

- Odlična saradnja sa strukovnim udruženima (YUTA, ATAS, ANTAS, HORES, SACEN, FIJET, Udruženje banja Srbije, Udruženje turističkih vodiča Beograda i Srbije, Udruženje "Mladi za turizam" "Susreti organizatora manifestacija"...), Turističkom organizacijom Srbije, Turističkom organizacijom Beograda i mnogim lokalnim turističkim organizacijama, Unijom poslodavaca Srbije, Privrednim komorama Srbije i Beograda itd.

POSLOVI U TOKU:

- Obuka pojedinaca i grupa za otvaranje i poslovanje turističkih agencija

- Izrada Strategije razvoja ruralnog turizma Crne Gore 2018 – 2023 gde smo podizvođači u delu "pravno regulatorni okvir i tekući trendovi"

- Rad u okviru Interreg Danube Transnational Programme (New Generations Skills), na izradi "Local Action Plan 2018-2019"

- Izrada Akcionog plana programa razvoja turizma Novog Sada 2018 - 2022

- Izrada programa razvoja turizma Jošaničke banje 2018 - 2024

- Izrada programa razvoja turizma opštine Vlasotince 2018 - 2024

- Izrada programa razvoja turizma grada Loznica 2018 - 2025